Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Диагностика на електрозахранването на хидрофорни системи

           Диагностиката на електрозахранването на хидрофорната система да се извършва от правоспособен специалист при спазване на 

изискванията за Електробезопасност.

            При диагностиката на електрозахранването да се спазват следните принципи :             

            1.Проверката на наличието на електрозахранване започва от източника на електрозахранване и продължава последователно  по електрическата схема до двигателя на помпата .

             2.Измерването на наличие на напрежение да се извършва  :   

             2.1.С указател на напрежение на фазата / фазомер / при начална проверка  и на двата захранващи проводника.

 Ако и на двата захранващи проводника се забелязва  светене на индикатора  е възможно прекъсване на нулевия захранващ проводник - проверете с волтметър .         

             2.1. С волтметър с високо  вътрешно съпротивление / цифров волтметър /при начална проверка . При забелязване на нестабилни показания във времето от няколко секунди да се повтори измерването с волтметър с ниско вътрешно съпротивление / стрелкови / .

             2.2.При нестабилни показания  паралелно на волтметъра да се включи консуматор с мощност по- голяма от 100 вата .Ако след включване на консуматор се забележи видимо намаляване на напрежението  означава ,че има нагаряне на контактните тела на съответния електрически  прибор  / електрически нивоизключвател за чиста вода  , механичен пресостат  , контактор , прекъсвач , предпазител  и др . / и той трябва да се подмени с нов .

              ВНИМАНИЕ ! Не се препоръчва  ремонт на контактната система на електрическите прибори .

 

              3.Проверка на зануляването / заземяването / на отделните електрически прибори

 

             

         

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2022 AquaPump.net. All rights reserved!