Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да направя диагностика на електрозахранването на хидрофорни системи ?

           Диагностиката на електрозахранването на хидрофорната система да се извършва от правоспособен специалист при спазване на 

изискванията за Електробезопасност.

            При диагностиката на електрозахранването да се спазват следните принципи :             

            1.Проверката на наличието на електрозахранване започва от източника на електрозахранване и продължава последователно  по електрическата схема до двигателя на помпата .

             2.Измерването на наличие на напрежение да се извършва  :   

             2.1.С указател на напрежение на фазата / фазомер / при начална проверка  и на двата захранващи проводника.

 Ако и на двата захранващи проводника се забелязва  светене на индикатора  е възможно прекъсване на нулевия захранващ проводник - проверете с волтметър .         

             2.1. С волтметър с високо  вътрешно съпротивление / цифров волтметър /при начална проверка . При забелязване на нестабилни показания във времето от няколко секунди да се повтори измерването с волтметър с ниско вътрешно съпротивление / стрелкови / .

             2.2.При нестабилни показания  паралелно на волтметъра да се включи консуматор с мощност по- голяма от 100 вата .Ако след включване на консуматор се забележи видимо намаляване на напрежението  означава ,че има нагаряне на контактните тела на съответния електрически  прибор  / електрически нивоизключвател за чиста вода  , механичен пресостат  , контактор , прекъсвач , предпазител  и др . / и той трябва да се подмени с нов .

              ВНИМАНИЕ ! Не се препоръчва  ремонт на контактната система на електрическите прибори .

 

              3.Проверка на зануляването / заземяването / на отделните електрически прибори

 

             

         

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!