Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори - изисквания към помещенията за монтаж

 

               

       Посочените по- долу  изисквания да се спазват само , ако не противоречат на действащите в момента строителни нормативни актове като само ги допълват за повишаване на надеждността на хидрофорните системи .

 

        I .Температурата в помещението не трябва да спада под нулата през зимата  при отсъствие на електрозахранване и допълнително отопление.

 

               За гарантиране на това изискване е желателно помещението да бъде изцяло вкопано под земята .

               ВНИМАНИЕ ! Не се допуска вкопаване на помещения за монтаж на хидрофорни системи на терени с възможно сезонно наводняване и плитки подпочвени води .    

          

               ІІ . Капаците на помещението да са на повече от 5 см. над нивото на терена , да не пропускат проникване на дъждовна вода , да имат термоизолация и да се заключват .

 

               Желателно е заключването да се осигурява със секретни болтове , тъй като използването на катинари е неефективно .

               Капакът на помещението да бъде в непосредствена близост до електрическото табло в помещението и да позволява изключване на електрозахранването при отваряне на капака без да се влиза в помещението за да се гарантира електробезопасност .

                Капаците на помещението за монтаж на хидрофори и бетоновия резервоар да са в непосредствена близост  за да е възможно обслужване на плувак-вентила , нивоизключвателите и смукателната тръба без да се налага влизане в резервоара .

 

               ІІІ . Стените и таванът на помещението да имат хидроизолация . 

 

               ІV . Таванът , капакът на шахтата и частта от помещението над терена с височина до 20 см , да имат термоизолация :             - шприцвана полиуретанова с дебелина по-голяма от 3 см ,

       - фибран или еквивалент с микропори с дебелина по-голяма от 4 см ,

       - стиропор или еквивалент с дебелина по-голяма от 6 см  ,

       - землено насипна термоизолация с дебелина по-голяма от 50см , оформена подходящо , например тип алпинеум .

       Термоизолацията да бъде над 40 см вкопана в терена. 

           

               V . Подът на помещението от бетон със замазки с наклон към сифон или шахта за дренажна помпа с размери според изиксванията на фирмата производител на дренажната помпа  ,но не по- малки от 45 х 45 х 45 см . 

                ВНИМАНИЕ! При монтиране на пластмасови резервоари  в сутерени и мази на вече изградени сгради натоварването на пода от тежестта на резервоарите да се съгласува с конструктора на сградата.При необходимост да се усили конструкцията на пода и се предвиди хидроизолация като помещението трябва да отговаря на изискванията за мокри помещения /бани  /.

 

 

               VІ . Сифонът да има пропускателна възможност по- голяма от дебита на пълнещата тръба / плувак-вентила / и да бъде изведен с тръба  над терена или през възвратна клапа към съществуваща канализация .

                При отвеждане към съществуваща канализация да се предвиди светлинна или звукова сигнализация за авария .

 

               VІІ . В арматурата на пода да се заложи заварена за арматурата поцинкована  стоманена лента с напречно сечение не по - малко от 40х3 мм с дължина не по-малко от 150 см единият край на която да завършва с отвор Ф8 мм и да се показва над нивото на пода близо до стената и дренажната шахта на 30 до 50 см за монтиране на повторно заземление .

 

                 Допуска се за повторен заземител да се използва заварена за арматурата арматурна стомана при диаметър по-голям от 10 мм - в този случай на края на стърчащата до стената арматура се заварява поцинкована планка с отвор Ф8 мм и размери не по малки от 3х40 х200 мм. 

 

              VІІІ . Дренажната помпа да има дебит по-голям от дебита на пълнещата тръба  / плувак-вентила / и да има видим изход над терена защитен от влизане на насекоми и гризачи .

 

               ВНИМАНИЕ ! Дренажната помпа е за аварийно изхвърляне на води при повреда на някое от съоръженията на хидрофорната система  и при промиване на самопочистващите филтри .

                Не  се допуска дренажната помпа да се предвижда за изхвърляне на непрекъснато постъпващи в помещението подпочвени води , тъй като при прекъсване на електрозахранването или авария на дренажната помпа помещението и хидрофорната система ще бъдат наводнени .

 

              ІХ . По направления на тръбите и кабелите в бетона да се заложат PVC тръби ф110 на дълбочина не по-малко от 60 см .  

 

                След монтиране на кабелите и тръбите светлото сечение да се замонолити с лесно отстранима замазка , позволяваща ремонт на тръбите и кабелите . 

 

                 Х . Да се предвиди вентилация на помещението за отвеждане на отделената от помпения агрегат топлина .

                 ВНИМАНИЕ ! При работа на помпата около 30% от входящата електроенергия се преобразува в топлина ,която загрява въздуха в помещението и повишава температурата му .За повечето помпени агрегати допустимата максимална температура на охлаждащия въздух е 400 С .

 

 

              Х I. Електрозахранването на помещението да отговаря на изискванията за Електробезопасност  .

 

               ВНИМАНИЕ ! При хидрофори на кооперации да се монтира отделен електромер за определяне заплащането на електроенергията .              

 

              XII. Над отвора на сондажа / кладенеца / да се предвиди отвор  или люк за монтаж на съответната помпа .  

 

              ВНИМАНИЕ ! При изграждането на резервоари да се спазват изискванията по т.I  ,т.II   ,т. III  ,т.IV и т.XII   

 

               XIII.Височината на помещението ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да бъде над  150 см. , а е ЖЕЛАТЕЛНО да бъде над 210 см. за да е възможно обслуждане на хидрофорната система. 

               

 

              Вижте повече в :"Машинно до шахтов кладенец";"Машинно и резервоар от бетон"; :"Машинно над шахтов кладенец" ;"Машинно над резервоар от пластмаса"; "Машинно над сондаж"; "Машинно помещение за монтаж на пластмасов резервоар и хидрофор";"Машинно помещение до сондаж"  "Машинно помещение до кладенец"

 

               ВНИМАНИЕ ! Настоящите препоръки само допълват и не противоречат на препоръките посочени в Наредба №4 от 17.06.2005 г. за проектиране ,изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации . 

 

                За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!