Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Твърдостта на водата- враг №1 на хидрофори , отоплителни и охладителни системи

        Твърдата вода е с високо съдържание на минерали , най-често калциеви и магнезиеви йони .Твърдостта на водата се измерва с  различни скали . Най-често се използват немски градуси (0dH ) , френски градуси ( 0f ) и др. Вода с твърдост над 180dH се счита за много твърда . Твърдата вода води до отлагания по повърхностите на съоръженията , които водят до :

 

       а / блокиране на възвратния вентил на смукателя в отворено положение и опасност от работа “на сухо”.

 

        След изключване на помпата от пресостата част от водата в хидрофора се връща във водоизточника през блокиралия отворен възвратен вентил на смукателя и при достигане на налягането на включване Рвкл  пресостатът включва помпата . При непрекъснато електрозахранване се наблюдава все по-често включване на помпата . При спиране на електрозахранването  водата от хидрофора и сградата се връщат напълно във водоизточника и при следващо подаване на напрежение помпата се развърта при отсъствие на вода “НА СУХО” , което води до авария . 

        В райони с  твърда вода се препоръчва смяна на всички възвратни вентили на две години . 

 

       б / постепенно запушване на входния отвор на механичния пресостат .

 

       Потребителят започва да забелязва постепенно намаляване на налягането и дебита при отваряне на чешма , включително до почти пълно спиране . При затваряне на всички кранове помпата продължава да работи продължително време . Запушването на отвора на механичния пресостат е предпоставка пресостатът  да не изключи при  работа на помпата в режим “НУЛЕВ ДЕБИТ”  - веднага потърсете помощ от специалиста , който поддържа хидрофора .

 

       в / натрупване на отлагания на възвратния клапан на електронния пресостат .

 

     След изключване на помпата от електронния пресостат през възвратния клапан на електронния пресостат от сградата към водоизточника започва да тече вода , налягането бързо спада и при достигане на налягането на включване Рвкл електронният пресостат включва помпата отново - наблюдава се непрекъснато включване и изключване на помпата даже и когато няма никаква консумация на вода . Веднага да се извика специалист да демонтира електронния пресостат ,  да го почисти / АКО Е ВЪЗМОЖНО / или да го подмени с нов .

 

        г/ натрупване на отлагания , механични примеси и пясък на някои от аераторите на чешмите .

 

       На част от чешмите се забелязва недобро аериране и намаляване на струята , а чешмите без аератори и тоалетните казанчета работят нормално . Да се демонтират аераторите и почистят със силен оцет или специални миещи препарати против варовик .

 

        д / замърсяване на филтъра  .

 

       Ако преди и след филтъра има монтирани манометри се вижда , че върху филтъра има значителен спад на налягането , в къщата налягането спада  особено при значителна консумация на вода . Да се демонтира филтъра , ако е със сменяем патрон да се смени филтърния  патрон и да се монтира нов . Ако филтърът е полуавтоматичен  / Вижте ” –“Полуавтоматични филтри” / завъртете няколко пъти главата на филтъра за да се изчистят и изхвърлят част от песъчинките . Ако е с миещ филтърен патрон да се демонтира патрона , да се измие и монтира отново .

 

      е / запушване на входа и  запълване на измервателната спирала на  манометъра .

 

      Забелязва се , че при нулево налягане при изпразване на водопроводната инсталация манометъра започва да показва ненулеви стойности , а при работа показанията му са по-големи от възможностите на използваната помпа .

       Тъй като манометрите са само за информация могат да се сменят при първия профилактичен преглед и не е необходимо да се вика по спешност специалист .

 

      ж / натрупване на отлагания и механични примеси на филтърната мрежичка на смукателя .

 

       При малка консумация манометърът след помпата показва нормално налягане , а при повишаване на консумацията налягането спада скокообразно . Налага се почистване и подмяна на смукателната мрежичка като при това се подменя и възвратния вентил .  

    

        ВНИМАНИЕ ! Не се допуска монтирането на допълнителни мрежи и филтри върху смукателната мрежичка на смукателя и върху смукателните отвори на потопяеми помпи .

 

        з / натрупване на отлагания и механични примеси на дюзата на механичния нивоизключвател / плувак -вентил /.

 

       При замърсяване на плувак-вентила от примеси / основно при ремонти на водопроводната мрежа / при достигане на "ГОРНО НИВО" продължава пълненето на резервоара и се наводнява помещението .

 

         и / запушване на топлообменниците на отоплителни и охладителни системи , намаляване на ефективността им и повреда .

 

          к / запушване на дюзите на поливните системи . 

 

          За определяне на твърдостта на водата се използват различни тестери , които отчитат по различни скали . 

 

          Връзката между отделните скали :    10mg/l = 29,21GPG / грейна за галон – америк.  / = 290dH = 500f = 500ppm CaCO3

           Показаната по-долу карта на твърдостта на водата  в немски градуси , / 0dH / ,dGH по данни на ВИК дружествата е взаимствана от фирма Облиск -ЕООД гр.Пловдив

       Ефективни мерки за намаляване на отлаганията са използването на "Магнитни преобразуватели ","Омекотителни системи с йонообменни смоли" и "Дозаторни системи за полифосфат".

            За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ .   

 

         

       

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!