Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да повишим налягането на водата ?

 

             1 . Кога налягането на водата  е ниско ?

 

              Налягането на консуматор е ниско , когато не може да осигури  топла и студена вода с необходимия дебит  и температура .

 

              ВНИМАНИЕ ! Нормативно налягането трябва да бъде в границите от 1,5 до 6 бара на най-високоразположения консуматор при нормална консумация на останалите консуматори в обекта по проект .

 

              Причини за ниско налягане :

 

              1. а . Изграждане на високи сгради в райони с ниско налягане .

 

              Съществуващите водопроводни мрежи са проектирани и изградени преди повече от 50 години и са районирани така , че налягането в отделните райони да изпълнява нормативните изисквания за времето на изграждане . При старите градски мрежи изградени с етернитови тръби налягането е поддържано относително ниско за да се гарантира безаварийната експлоатация в старите части на градовете , които се характеризираха със сгради до 3 етажа. При изграждане на нови сгради с много етажи на най-високите етажи водоподаването е с постоянно ниско налягане . Същият ефект се получава и при разширяване на населените места  по съседните хълмове с вили , захранени от съществуващите магистрални водопроводи .

 

               1 . б . Присъединяване на нови консуматори към локални водопроводни мрежи  с  малък диаметър на магистралния водопровод , най - често изграден от кооперации във вилните зони на големите градове .

 

                В такива кооперации през есенно-зимния сезон налягането най- често е нормално поради ограничената консумация .

През летния сезон поради увеличения брой на жителите и поливането дебитът се увеличава и нарастват хидравличните загуби по магистралния тръбопровод и налягането при най - отдалечените консуматори се изменя в много широки граници в рамките на денонощието като по време на най-голямата  консумация спада под нормалното , а при малка консумация достига нормални стойности . Такива консуматори се характеризират с променливо налягане от ниско до нормално .

 

                 1 . в . Райони с режим на водоснабдяването 

 

                 В този случай в рамките на един цикъл налягането се изменя от нула до нормалното и най-често е придружено с изхвърляне на голямо количество въздух в началото на водоподаването, особено за най-високо разположените консуматори .

 

                 1 . г . Надстрояване на стари сгради и преустройство на съществуващи сгради в заведения за обществено хранене .

 

                 В този случай водомерът и съществуващата водопроводна инсталация са изградени за малък дебит и при увеличаване на дебита и височината на консуматорите налягането на най - отдалечените консуматори е по- ниско от нормалното .

 

                  2 . Как да повишим налягането ?

 

                  2 . а . Хидрофорни системи с междинен резервоар 

 

                   Препоръчват се от местните ВИК дружества , тъй като не нарушават съществено нормалното водоснабдяване  на съседните сгради  и позволяват намаляване на пиковите натоварвания на водопроводната система . При случаи на режим на водоснабдяването това е единственото решение , което може да осигури непрекъснато водоснабдяване на обекта .

 

                   2 . б . Хидрофорни системи с директно захранване от водопровода 

 

                   За нови сгради се изисква разрешение от местното ВИК дружество , когато няма да създаде намаляване на налягането в магистралния водопровод .

                   За апартаменти на последния етаж не се изисква такова разрешение - достатъчно е разрешение от общото събрание на собствениците .

 

                    За подробности се запознайте с Какво да знам преди да купя ХИДРОФОР ?

 

                  

                 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!