Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да направя хидрофор с директно захранване от сондаж

          При проектни и доказани дебити на сондажа от протокола на сондьора над 0,7 m3/h е възможно реализиране на хидрофорна система с директно захранване от сондажа.Такава хидрофорна система е с най- ниска цена . 

          На фигурата са показани водопроводна и електрическа схеми на монтаж на хидрофорна система с директно захранване от сондажа.

          Преди реализиране на схемите се запознайте подробно с  Монтаж на СОНДАЖНИ ПОМПИ за чиста вода.

           Реализирането на хидрофорната система се извършва на няколко етапа.

         

            1. Пробно водочерпене.

             На този етап се реализира само частта от схемата означена с ПРОБНО ВОДОЧЕРПЕНЕ  и се извършва пробното водочерпене според изискванията посочени в СОНДАЖНИ ПОМПИ - пускане и пробно водочерпене при битови сондажи

            При потвърждаване на дебит на сондажа над 0,7m3 /h може да се реализира цялата схема  .

             При дебити от 0,2  до 0,6 m3 / h се препоръчва реализиране на хидрофорна система с междинен резервоар като сондажната помпа само пълни резервоара като включването и изключването на помпата се извършва от нивоизключвател монтиран в резервоара.

             За ограничаване на механичните примеси се препоръчва монтиране на филтър Ф и електронна защита НУЛЕВ ДЕБИТ .

              ВНИМАНИЕ !

              При използване на филтри със сменяем филтърен патрон демонтаж и смяна на патрона се извършва при изключено електрозахранване.

               При използване на самопочистващи филтри HYDRA  и полуавтоматични механични филтри  да се разменят местата на филтъра и електронната защита за да е възможно почистването ,което става само  при налична консумация на вода,когато помпата работи.

              Електронната защита НУЛЕВ ДЕБИТ не може да се използва за изключване на помпата при спадане на нивото на водата до смукателната част на помпата  при дебити над 140 литра на час- за тази цел се монтират табла с вградено нивореле MPS1 plus ,L521 , S521 ,M3A-14A  , QA60B  .

               Тази защита се използва за защита на помпата при тотално запушване на филтъра с механични примеси и дебит под 140 литра на час ,когато се влошават условията за охлаждане на двигателя на помпата.

                2. ПОЛИВАНЕ

                 Възможни са два режима на управление :

                  - ръчно включване и изключване - при този режим за защита се използва  SPIN  .

                  - автоматично с управление с Електронни пресостати . . При възможни течове  се препоръчва след електронния пресостат да се монтира малък разширителен съд с обем до 24 литра .При възможни налягания над 6 бара при колебания на нивото на водата в сондажа да се предвиди преди филтъра да се монтира ограничител / регулатор / на налягането ,който да ограничи налягането до 5 бара.

                   3. Захранване на битови консуматири и поливни системи.

                   Поради възможни значителни разлики в консумираната вода за намаляване на консумираната електроенергия  и при значителни колебания в нивото на водата  при което възможен напор над 6 бара при НУЛЕВ ДЕБИТ се препоръчва управление с механичен пресостат - вижте Настройка и екслоатация на хидрофори с механичен пресостат.

                    При необходимост от по- голямо количество вода за поливане и голям брой консуматори се препоръчва Хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и от резервоар,пълнен от сондажа.

                     За консултации КОНТАКТИ .

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!