Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Защити от работа "НА СУХО " / " НУЛЕВ ДЕБИТ " / /флуид контрол /

        

         Защитите от работа " НА СУХО " / " НУЛЕВ ДЕБИТ " /  се състоят от  Изключвател "НУЛЕВ ДЕБИТ "електронна схема за времезакъснение  и комутиращ блок , най - често изпълнен с реле .

 

         Изключвателите "НУЛЕВ ДЕБИТ " включват при начално подаване на електрозахранване  и след задействане на защитата при дебит по-голям от зададен дебит означен като "НУЛЕВ ДЕБИТ " с минимално времезакъснение на включване и изключват при намаляване на дебита под "НУЛЕВ ДЕБИТ "с определено времезакъснение на изключване .

         Времезакъснението  на изключване е фиксирано в границите от 8 до 20 секунди или може да се настройва в границите от 10 до 180 секунди .

 

         Изключвателите  "НУЛЕВ ДЕБИТ "  са два типа :

 

          а /  клапанен тип -  монтирани са в болшинството от представените електронни защити "НУЛЕВ ДЕБИТ "  /  SPIN / и електронни пресостати . 

           За големи дебити се предлагат  отделни датчици -   Датчик " НУЛЕВ ДЕБИТ " H 10 AR     

 

          б / пропелерен тип  -   монтирани са  в някои помпи   и в електронния пресостат на фирма Гардена .

 

          ВНИМАНИЕ ! Защитите  "НУЛЕВ ДЕБИТ " се монтират непосредствено след помпата преди разширителния съд и първото водопроводно отклонение / Монтаж на хидрофор с електронен пресостат на сграда , захранвана и от водопровод / или след готов комплект Хидрофор с механичен пресостат . 

          

          ВНИМАНИЕ !  Защитите  " НУЛЕВ ДЕБИТ " не трябва да се използват за основна защита на сондажни помпи , защото не изключват при дебит на сондажа по-голям от "НУЛЕВ ДЕБИТ " - за такива помпи се препоръчва монтиране на Нивореле , а електронната защита да се използва като дублираща . 

 

         Защитите "НУЛЕВ ДЕБИТ " предпазват помпите при следните най-често срещани аварийни режима :

         - повреда на смукателя

         - нехерметичност на смукателната тръба

         - запушване  и отказ на механичния пресостат да изключи при липса на консумация

         - пълно запушване на филтър

         - повреда на кондензатор на еднофазна помпа

         - механично блокиране на помпения агрегат

         - ниско напрежение и неразвъртане на двигателя 

         - свършване на водата в резервоар

         - спиране на водоподаването по водопровод при схеми за повишаване на налягането

         - запушване на ограничителния кран при сондажни помпи с малък дебит на сондажа

           

        За допълнителна информация КОНТАКТИ !

         

 
 • Пресостат за защита от работа " НА СУХО "

   

                Механичният пресостат LP 3  e предназначен за защита на помпа от режим " НА СУХО " при директно захранване на помпата от  водопровод за повишаване на налягането .

                Пресостатът е с нормално отворени / НО /  контакти  и позволява работа на помпата :

              - при понижаване на налягането от по- високо от налягането на включване Рвкл  до достигане на налягане на изключване Ризкл 

              - при повишаване на налягането над налягане на включване Рвкл 

 • Датчик "НУЛЕВ ДЕБИТ " H 10 AR

                 Датчик " НУЛЕВ ДЕБИТ " H 10 AR е клапанен тип за монтиране на тръби от 32 до 100мм  с релеен изход 4 А на напрежение 250 V променливо . Минимален дебит  / " НУЛЕВ ДЕБИТ " / 20 l / min при диаметър на тръбата 1" /ф32 / . Присъединяване 1" . Времезакъснение от 0 до 10 s . Работна температура до 100 0С . Максимално налягане 10 bar  .

 • Електронна защита от работа " НА СУХО " / "НУЛЕВ ДЕБИТ" / SPIN

           Електронната  защита от работа " НА СУХО "  / "НУЛЕВ ДЕБИТ" / SPIN  изключва помпата при намаляване на дебита под определен минимален дебит  наречен "НУЛЕВ ДЕБИТ" 144 l/h . Защитата е особено подходяща за управление на помпи в режим "Повишаване на налягането". Включва помпата при протичане на вода от външен източник / високо разположен резервоар или водопровод с ниско налягане / и я изключва 10 до 180 секунди след като дебита спадне под "НУЛЕВ ДЕБИТ" 144 литра на час . Монтирането на електронна защита SPIN на изхода на готовите евтини комплекти хидрофори с механичен пресостати и мълък разширителен съд позволява значително повишаване на надежността им . Защитата има вградена функция "Автоматично рестартиране"/ AUTOMATIC RESET/ , която   включва помпата 4 пъти през 60 минути след задействане на защитата .

 


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!