Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Електромонтаж на хидрофорни системи - препоръки

     

              І . Надеждност на електрическите връзки 

 

             I.1. Краищата на многожилните проводници задължително да завършват с кабелни обувки или кабелни накрайници , които да се кербоват или запоят . При хидрофорните уредби се препоръчва кербоване - при запояване до мястото на спойката остава остатъчен флюс , който създава условия за интензивна корозия и прекъсване на проводниците до спойката . Технологично кербовката се извършва по-лесно .

             I.2 . При свързване към електрическите апарати към една клема да се монтира само един извод . При монтиране на повече от един извод не може да се гарантира еднакъв контактен натиск и има опасност от нагряване поради лош контакт и интензивно окисляване . Когато има нужда от монтиране на повече от един извод към една клема всички многожилни изводи предварително да се кербоват към обща кабелна обувка или кабелен накрайник .

 

              ВНИМАНИЕ ! Не се допуска присъединяване на многожилен кабел към клемите на двигателя и апаратурата без кабелни обувки и кабелни накрайници .

 

              I.3 . При присъединяване на повече от един едножилен проводник  към клема всички проводници предварително да се усучат  / спайка / .

              I.4 . В края на кабела да се предвиди аванс за възможна подмяна на кабелна обувка или кабелен накрайник .

              I.5 . Съединявянето на няколко едножилни проводника да се извършва чрез усукване / спайка / . При значителна разлика в диаметрите на проводниците за добър контакт най-дебелите проводници да са най-малко два - ако е само един да се монтира в спайката допълнителен  / "спящ "/ проводник с дебелината на най-дебелия . Допълнителният проводник остава само в спайката .

               I.6 . Съединяването на едножилен с многожилен проводник да се извършва :

                  - чрез кербоване на края на многожилния проводник на кабелен накрайник и използване на лустърклема - при повишена влажност връзката в лустърклемата не е стабилна и се окислява ;

                  - чрез спайка на едножилния и многожилния проводници с използване на допълнителен едножилен проводник ;

                  - чрез кербоване на спаиката на едножилния и многожилния проводници .

                I.7 . Съединяване на два и повече многожилни проводници - спайка и допълнителна кербовка на спайката .

 

                  ВНИМАНИЕ ! Използването на спайка между многожилни проводници не осигурява достатъчно добър контакт - да се кербова допълнително . 

 

              ІІ . Укрепване на кабелите и предпазване от механически наранявания на изолацията .

 

              II.1 . При значителна дължина проводниците да се укрепят към стените и тавана с кабелни канали , антигронови скоби или други средства за укрепване така , че жилата и изолацията да не се натоварват прекомерно механически .

              II.2 . При преминаване през стени и отвори с остри ръбове проводниците да се предпазват от механическо нараняване чрез монтиране в  шлаух или допълнително бандажиране с изолационна лента .

              II.3 . Кабелите на потопяемите помпи да се бандажират към носещата тръба с бандажни изолационни скоби  или биндерлента като между съседните скоби се оставя достатъчен аванс за да не се допуска прекален опън - теглото на кабела да се разпределя равномерно по съседните скоби .

 

               ВНИМАНИЕ ! Не се допуска спускане и вадене на потопяеми помпи чрез опъване на кабела .

 

               ІІІ . Кабелите да не преминават в близост до съоръжения с висока температура , която може на повреди изолацията им .

 

               ІV . Не се допуска полагане на кабели в помещенията непосредствено по пода - да  се използват гъвкави армирани или гофрирани шлаухи за предпазване на кабелите от повреди .

 

               V. При монтаж на моторни прекъсвачи и термични защити задължително да се използват всички контактни системи за да не се нарушава топлинното състояние на съоръжението .

                При еднофазно захранване с щепселна връзка преди моторния прекъсвач задължително се прекъсват и фазовия и нулевия проводник , а заземителния не се прекъсва .

                При използване на еднополюсни автоматични предпазители / прекъсвачи / на двата проводника ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  двете ръкохватки се съединяват механически за да се гарантира едновременно изключване - при някои ръкохватки има отвор през който може да се прекара стоманен тел за механична връзка.

 

                VI . При извършване на електромонтажа да са спазват препоръките в Електробезопасност 

 

                За повече информация и консултации кликнете на  КОНТАКТИ . 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!