Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да открием повреди на БИТОВИ сондажни системи и мерки за повишаване на надеждността им ?

         В достъпната популярна литература и учебници липсват препоръки за изработване и експлоатация на БИТОВИ сондажни системи ,които да позволят повишаване на надеждноста им и голяма част от сондажите се изработват от " самоуки специалисти "и такива на принципа " НАПРАВИ СИ САМ".        

        Настоящата статия се отнася за БИТОВИ  сондажни системи , които най-често се изграждат без предварителни геоложки проучвания и проект за сондажа  и без необходимо разрешение за сондиране - вижте Изисквания към БИТОВИ сондажи .Материалът е подготвен от автора на базата на повече от 30 годишен опит по монтиране и експлоатация на битови сондажни системи и по препоръки на познати сондажни фирми и сондьори.

        Целта на статията е да се намалят възможните грешки при изработване на сондажите , монтиране и експлоатация на сондажните системи за БИТОВИ сондажи.

        Авторът с благодарност ще включи в статията мнения и препоръки на сондьори и сондажни фирми и специалисти по експлоатация на сондажни системи като по тяхно желание ще бъдат публикувани телефони и други материали за връзка.

 

        I . Най- чести повреди на сондажни системи

        I.1.Непрекъснато попадане на пясък в помпата , бързо износване и затлачване на резервоарите и водопроводите , захранвани от сондажни системи:

        Основните причини са :

        I.1.а.Използване на вибрационни помпи за начално промиване и продължително водочерпене при сондажи с малък дебит

        I.1.б.Малък или липсващ баластров филтър между сондажа и сондажната тръба

        I.1.в.Използване на помпи с дебит по- голям от дебита на сондажа при което има периодично пълно изчерпване на водата в сондажа.

         I.2.Блокиране на помпата в сондажа и невъзможност за изваждане при ремонт

         I.2.а.Използване на неподходящи тръби за сондажа:

         - тънкостенни PVC тръби за канали

         - тънкостенни гофрирани пластмасови тръби

         - липса на затръбяване на сондажния отвор

 

         II . Неизправност на вертикалната тръбна разводка

          II.1.Пробиване на тръбата :

           - неправилно избран тип и работно налягане на тръбата

           - местно издуване на тръбата до бързата връзка до помпата

           Наблюдава се при отказ на механичния пресостат да изключи при "НУЛЕВ ДЕБИТ" , когато водата в помпата и тръбата прегрява 

и намалява механичната якост на полиетиленовата тръба .Ефективна мярка е използване на Защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " .

            II.2.Изхлузване на бързата връзка от тръбата :

            - нестандартни бързи връзки с малка твърдост на цангата

            - монтаж извършен при температура много по-ниска от минимално допустимата ,когато зъбите на цангата не се забиват достатъчно в тръбата

             - използване на бързи връзки към полипропиленови  / ППР / тръби ,които имат по- голяма твърдост от ПЕ тръби и цангата не може да се впие достатъчно в материала на тръбата.

              ВНИМАНИЕ ! Използването на бързи връзки за свързване на вертикални ППР тръби до помпата е недопустимо !

        

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!