Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Определяне работна точка на помпа

         

           Работната точка на помпа при работа към водопроводна система   е пресечната точка на хидравличната характеристика на помпата H = f ( Q )   и хидравличната характеристика на   водопроводната система.

          Точната хидравлична характеристика на помпата се дава в каталога на съответната помпа.

           За приблизително определяне на работната точка за помпи за бита е достатъчно да се използва линеаризирана хидравлична характеристика , която е права съединяваща точките с максимален  напор и минимален дебит  ( Hmax,Qmin ) и минимален напор и максимален дебит ( Hmin , Qmax ) .

 

        ВНИМАНИЕ ! На табелките на някои от помпите  с Hmax e означен напора при нулев дебит Q=0 , а с Qmax е означен дебита при нулев напор Н=0 .

 

          А / Работна точка на помпа пълнеща резервоар 

          За определяне на работната точка на помпа пълнеща резервоар  достатъчно да се определи дебита Qпри зададен работен напор Нр на водопроводната система , който се определя като сума от :

           - статичен напор Нст ,определен от разликата между нивото на смукателя и нивото на най-високо разположения консуматор ,m ,

          -   хидравлични загуби Нзаг ,определени като сума на хидравличните загуби на всички фитинги , тръби , филтри , регулатори на налягане , омекотителни и други системи за обработка на водата по трасето от смукателя на помпата до резервоара. 

            Хидравличните загуби могат да бъдат определени по  Хидравлични загуби на хидрофора          

            На фигурата е показана линеаризирана характеристика на помпа  H= f ( Q ) . С зелен цвят е означена оптималната зона в която помпата работи с най-висок коефициент на полезно действие и в която е желателно да работи помпата .

 

             Б / Работна точка на помпа захранваща хидрофорна система.

              В този случай задачата е при  дебит на хидрофорната система определен по Определяне на дебита на хидрофора да се определи работното налягане Hp на помпата.

              За еднофамилни къщи може да се приеме дебит  Qp =1,3 m3/h  и за него да се определят хидравличните загуби Нзаг  до консуматора с  най- голям дебит или най- голямо отдалечение от хидрофорната система / по- голямата от двeте стойности /.

             При посоченият дебит Qp определеното от характеристиката работно налягане Нр на помпата трябва да бъде по-голямо от сумата на статичния напор Нст , хидравличните загуби Н заг и налягането Нк на консуматора с най- високо налягане.              

             При еднофамилни къщи  с поливни системи с капково и гравитачно напояване налягането Нк на консуматора с най- високо налягане е 2 бара.

              При еднофамилни къщи с поливни состеми с автоматични системи на поливане с пръскалки  налягането Нк на консуматора се определя от типа на пръскалките и винаги трябва да е над 2,5 бара за да се гарантира " излизането  " на скриващите се пръскалки при включване на поливната система.   

 

           За консултации и конкретна помощ при избор на помпа - КОНТАКТИ .

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!