Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Определяне работна точка на помпа

         

           Работната точка на помпа при работа към водопроводна система   е пресечната точка на хидравличната характеристика на помпата H = f ( Q )   и хидравличната характеристика на   водопроводната система.

          Точната хидравлична характеристика на помпата се дава в каталога на съответната помпа.

           За приблизително определяне на работната точка за помпи за бита е достатъчно да се използва линеаризирана хидравлична характеристика , която е права съединяваща точките с максимален  напор и минимален дебит  ( Hmax,Qmin ) и минимален напор и максимален дебит ( Hmin , Qmax ) .

 

        ВНИМАНИЕ ! На табелките на някои от помпите  с Hmax e означен напора при нулев дебит Q=0 , а с Qmax е означен дебита при нулев напор Н=0 .

 

           За определяне на работната точка на битови водопроводни системи е достатъчно да се определи дебита Qпри зададен работен напор Нр на водопроводната система , който се определя като сума от :

           - статичен напор Нст ,определен от разликата между нивото на смукателя и нивото на най-високо разположения консуматор ,m ,

          -   хидравлични загуби Нзаг ,определени като сума на хидравличните загуби на всички фитинги , тръби , филтри , регулатори на налягане , омекотителни и други системи за обработка на водата по трасето от смукателя на помпата до крайния най-високо разположен консуматор при искания от потребителя  дебит / възможен максимален брой едновременно ползвани консуматори /. 

            Хидравличните загуби могат да бъдат определени по  Хидравлични загуби на хидрофора          

            На фигурата е показана линеаризирана характеристика на помпа  H= f ( Q ) . С зелен цвят е означена оптималната зона в която помпата работи с най-висок коефициент на полезно действие и в която е желателно да работи помпата .

 

           За консултации и конкретна помощ при избор на помпа - КОНТАКТИ .

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!