Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и от резервоар,пълнен от сондажа

     

              Дадена е схема на хидрофорна уредба захранвана директно от сондаж и от междинен резервоар , пълнен от сондажната

помпа .

                    схема на хидрофор захранван от кладенеци междинен резервоар

             Прилага се при дебит на сондажа над 700 литра на час като дебитът на ПОМПА1  се определя по- малък от дебита на сондажа  / ограничава се от от ограничителния кран СК с манометър М1  преди Е1 така ,че при непрекъсната работа на помпата водата в сондажа да не свършва  /, а дебитът на ПОМПА 2 се определя от необходимия максимален дебит на консуматорите .         

          При начално пускане и празен резервоар работи ПОМПА 1   с  дебита ,ограничен от ограничителния кран СК манометър М1 и налягането на пълнене е минимално . ПОМПА 1 работи  докато се напълни резервоара и се затвори плувак-вентила ПВ . Налягането в системата се повишава до налягане на изключване Ризкл1 на  пресостат П1 след което ПОМПА 1 се изключва .       

         След напълване на резервоара при консумация по - малка от дебита на ПОМПА 1 сградата се захранва само от ПОМПА 1  като пресостат П1 е настроен с налягане на включване Рвкл1   > Рвкл2 на пресостат П2 .          

          При консумация по-голяма от дебита на ПОМПА 1 налягането спада до налягането на включване Рвкл2 на пресостат П2 и водоснабдяването се извършва само от ПОМПА 2 , а резервоарът продължава да се пълни от ПОМПА 1 . 

          При намаляване на дебита и напълнен резервоар първо се изключва ПОМПА 2 при Ризкл 2 < Ризкл1 , след което продължава да работи ПОМПА 1 докато налягането достигне налягането на изключване на пресостат П1 .

 

          ВНИМАНИЕ ! При такъв режим максималният дебит към консуматорите се определя от дебита на ПОМПА 2 .      

 

           При управление с механични пресостати П1 и П2 вместо електронни пресостати може да се използват  "ЕЛЕКТРОННИ ЗАЩИТИ " НУЛЕВ ДЕБИТ " SPIN "  при мощност на помпите   до 1,1 киловата .

          Използването на електронни прeсостати РМ2 - 1,5 - 5bar  ,  позволява обединяване на функциите на механичния и електронния  пресостати .

         За намаляване на обема на разширителните съдове РС1 и РС2 управлението би могло да се извърши само с електронните пресостати Е1 и Е2 като налягането на включване на Е1 трябва да е по- високо от налягането на включване на Е2 . В този случай енергийната ефективност е по-ниска до 30% .

 

         ВНИМАНИЕ ! За защита на сондажната помпа от работа с изхвърляне на въздух  при възможни изменения на дебита на сондажа се препоръчва монтиране на НИВОРЕЛЕ  с три електрода или Табло с вградено НИВОРЕЛЕ , което да изключва помпата при спадане на нивото на водата до сондажната помпа и да я включва при повишаване на нивото до 0,8 от височината на водния стълб . При задействане на релето да се ограничи наново дебита на сондажната помпа с ограничителния кран СК с манометър М1за да не се допуска често задействане на НИВОРЕЛЕ. 

           ВНИМАНИЕ ! За защита на ПОМПА 2 от работа " НА СУХО " в резервоара да се монтира Електрически поплавък с микропревключвател .

            При дълбочина на кладенеца до 9 метра сондажната помпа може да бъде заменена със самозасмукваща помпа .

 

            Основното предимство на предложената схема е високата енергийна ефективност , особено при консумация по - малка от дебита на ПОМПА 1 .

 

            Друго предимство е , че при авария на ХИДРОФОР 2 сградата остава на аварийно водоснабдяване от  ХИДРОФОР 1 с дебит на сондажа .

             ВНИМАНИЕ ! При недостатъчен дебит на сондажа се препоръчва изграждане на втори сондаж и хидрофорна система  3 захранена от втория сондаж ,която да се включи непосредствено преди филтъра  Ф , като са изпълнени следните настройки на пресостатите :

 

              - Рвкл1 > Рвкл3 > Рвкл2

 

              - Ризкл1 > Ризкл3изкл2

 

         За консултации  КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!