Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофори с електронен пресостат BRIO 2000

 
BRIO 2000 TM + помпа САМ100 383лв. Поръчай
Запитай за оферта
 

      

        Хидрофорите с електронен пресостат BRIO 2000TM са готови комплекти за водоснабдяване на малки вили , животновъдни ферми , за повишаване на налягането на горните етажи на високи блокове , за автоматични поливни системи .

        Вариантите със самозасмукващи помпи JET са подходящи за засмукване на вода от кладенци със смукателна дълбочина до 8 метра и за директно засмукване от водопроводната мрежа .

         Вариантите с едностепенни и многостепенни центробежни помпи са по- подходящи за монтиране към резервоари "ПОД ЗАЛИВ",  когато резервоара е по- високо от помпата . Хидрофорите с пресостат BRIO2000 TM имат функция "ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ", която включва помпата през определен интервал / 30 или60 минути / след аварийно изключване  . Тази функция е особено удобна при използване на хидрофора за пълнене на резервоар от водопровод с нерегламентирани интервали на спиране на водоподаването - при спиране на водата пресостата изключва помпата АВАРИЙНО след което през равни интервали я включва и ако през това време е възстановено водоподаването  във водопровода хидрофора се включва автоматично и не е необходимо ръчно включване  чрез натискане на бутона "RESET" или изключване на електрозахранването за 10 до 20 секунди  .Техническите параметри на хидрофорите се определят от използваните помпи  . Налягането на включване на електронният пресостат може да се настройва в границите от 1,5 до 3 bar чрез подходящо завъртане на регулиращия винт , който притиска мембраната . Дебитът и налягането на хидрофора след включване на помпата се определят само от параметрите на съответната помпа . Налягането на изключване  е възможно да бъде  по-голямо от  Hmax.

         Електронните пресостати изключват помпата при намаляване на дебита под определена граница / 120 литра за час /.

         ВНИМАНИЕ!При консуматори с дебит по-малък от 120 литра на час / малки водонагреватели с директно нагряване /  и течове в сградната инсталация хидрофорите с електронен пресостат се изключват и включват много често поради малкия обем на мембранния разширител . За избягване на този недостатък  непосредствено след електронния пресостат да се монтира малък разширителен съд / с обем от 8 до 25 литра /  с мембрана като въздухът в разширителния съд да се напомпи до налягането на включване  минус 0,2 bar.

          Електронните пресостати могат да комутират директно еднофазни двигатели до 1,1 kw  и ток до 6А . При изполване за управление и защита трифазни  помпи и еднофазни с номинален / обявен / ток по-голям от 6 А  електронният пресостат комутира оперативната верига на контактора . При енергоспестяващи и еднофазни контактори с ток на оперативната верига във включено положение под 3mA контактора не  се изключва при изключване на електронния пресостат , тъй като контактната система на релето на електронния пресостат е шунтирано с RC група .

 

            ВНИМАНИЕ! При управление на оперативна верига на контактор с  електронен пресостат задължително бобината на контактора да се шунтира с RC група с R  = 240ома ,1W и C = 470 nF , 400V за да се гарантира изключване на контактора при изключване на електронния пресостат.

 

          За помпи с дебит до 6 куб.метра на час електронния пресостат се монтира директно  след помпата . При помпи с по-голям дебит да се използва свързване на възвратен клапан с диаметър на изхода на помпата паралелно на електронния пресостат .

          За правилна заявка на хидрофор изпратете "Задание за проектиране на хидрофорна уредба" .

                   

           За да не се претоварва помпата на изхода и да се монтира кран с изпразнител с монтиран срещу изпразнителя манометър между крана и помпата .

             За проект на хидрофорна система кликнете на Запитване .

            З а коректна оферта на подходящ продукт кликнете на Запитай за оферта  на продукт от съответната подкатегория ,копирайте въпросите в дясната част на полето в полето на Запитване : * , отговорете на въпросите и Изпрати .  

 

           

           За  консултации  и оферти -  КОНТАКТИ.

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!