Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Машинно до кладенец

       На фиг .1 е дадена е скица на машинно помещение до шахтов кладенец когато няма вероятност от плитки подпочвени води .Техническите изисквания вижте в : Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори и Изисквания към кладенеца .

машинно помещение до кладенец

                                                                            Фиг.1

              Този вариант се препоръчва при хидрофорни системи с голям дебит и позволява монтиране на разширителен съд с голям обем и омекотителна система.

              ВНИМАНИЕ ! Едната стена на машинното съвпада с част от стената на кладенеца за да може тръбата в кладенеца да се монтира без  да се влиза в кладенеца.

              Посочените на скицата размери са минимално възможните  . При възможност височината на машинното да бъде повече от 180 см за да може да се обслужва лесно . Максималното разстояние от дъното на машинното до дъното на кладенеца при самозасмукващи помпи може да бъде до 8,2 метра - при монтаж на потопяеми помпи няма ограничение .

              Ако кладенецът е с пръстени арматурата на страничните стени да се анкерира за пръстените за да не се допусне пропукване на помещението  при слягане на пръстените .

              Ако кладенецът е с блокчета или суха каменна зидария задължително стената към кладенеца се армира до дъното и е монолитна за да не се допусне излизане на блокчетата навън към машинното помещение .

              При изграждане на стените на машинното от бетонови блокчета задължително най-отдолу  и най-отгоре да се излеят общи бетонови пояси армирани за кладенеца , а в ъглите да се отлеят носещи колони с арматура , която да се захване за арматурата на покривната плоча и за арматурата на пояса .

              ВНИМАНИЕ ! При вероятност от поява на високи подпочвени води над нивото на дъното на шахтата не се допуска изработването на такава шахта и хидрофорната система трябва да се монтира над терена в сградата или специално помещение с гарантирано отопление през зимата или хидрофорната система да се демонтира през зимата , ако вилата не се обитава . В този случай до кладенеца  / Фиг .2  / се изработва минишахта в която се монтират само тръби и фитинги за връзка на помпата към външна чешма , поливна система и към къщата в която се монтира хидрофорната система . В този случай се препоръчва в кладенеца да се монтира Потопяема помпа с долно засмукване .

 

                                                                                                 Фиг.2  

            При кладенци с дебит до 3 куб. метра на час и малки хидрофорни системи се препоръчва минишахта до кладенец скицата на която е показана на фиг.3.

 

                                                                                  фиг.3. 

              ВНИМАНИЕ ! Капакът на шахтата да бъде над нивото на терена и да не допуска влизане на дъждовна вода.                   

                         При необходимост от консултации КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!