Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Самозасмукващи помпи с ежектор

             

               САМОЗАСМУКВАЩИ ПОМПИ С ВГРАДЕН ЕЖЕКТОР

 

              Самозасмукващите центробежни помпи с вграден ежектор са комбинация от последователно свързани водоструйна помпа  ( ежектор 3 ) и центробежна помпа с  работно колело 4 (  помпа JSW на фирма PEDROLLO - фиг.1) . При напълване на помпата с вода и включване на електродвигателя водата циркулира в корпуса 1 като протича последователно през ежектора 3 и работното колело 4 . Специално оформеният корпус 1 осигурява подвеждането на водата към работната дюза на ежектора 3 . На изхода на дюзата в резултат на увеличената скорост се получава понижено налягане , което води до засмукване на вода и въздух през смукателния отвор  на помпата ( показан със стрелка ) от смукателния тръбопровод . Така образуваната водовъздушна смес се подвежда към входа на работното колело 4 на центробежната помпа , след което течността се връща отново към входящата дюза и процесът се повтаря . На края на смукателния тръбопровод се монтира смукател с възвратна клапа и помпата може да засмуква от 8 метра при вертикална смукателна тръба .

 

              ВНИМАНИЕ ! При увеличаване на дължината на смукателната тръба намалява смукателната дълбочина - например при 25 м смукателна тръба смукателната дълбочина  намалява на 2 метра .

 

               ВНИМАНИЕ ! Диаметърът на смукателната тръба трябва да бъде равен или по-голям от диаметъра на смукателния отвор на помпата .

 

                При помпите с вграден ежектор на изхода на помпата задължително се монтира ограничителен кран с изпразнител откъм помпата , като на отвора 1/4" срещу изпразнителя се монтира манометър . След напълване на помпата и смукателния тръбопровод   с вода и затворен ограничителен кран на изхода , помпата се включва и се следи повишаването на налягането на манометъра . Ако налягането при работа 30 секунди остане по-ниско 2 бара  се изключва помпата  и се долива вода .Доливането на вода е неколкократно и продължава докато налягането на манометъра покаже повече от 2 бара .Тогава се отваря минимално ограничителния кран и ако се наблюдава скокообразно намаляване на налягането се налага процесът на обезвъздушаване да продължи докато при напълно затваряне на ограничителния кран налягането на манометъра стане близко до 0,1( Hmax - Hs ).След това ограничителния кран се отваря дотолкова , че манометърът да покаже налягане 0,1 ( Hmin + Hs ) след което се демонтира ръкохватката на ограничителния кран .

                 ВНИМАНИЕ ! При пълно отваряне на ограничителния кран ежекторната степен не работи ,налягането спада скокообразно и хидравличния шум се променя и става близък до този при необезвъздушена помпа.

            

разрез на самозасмукваща

                                                                                     фиг.1

          ВНИМАНИЕ ! Посочените в таблиците стойности на дебите в литри за час и напори в метри са определени при дължина на смукателя 1 метър.

 

          САМОЗАСМУКВАЩИ  ПОМПИ С ИЗНЕСЕН ЕЖЕКТОР

 

          При смукателни дълбочини  HS над 8 метра ( до 45 метра ) се използват самозасмукващи помпи с изнесен ежектор , монтиран на входа на смукателния тръбопровод  ( фиг 2. )- серия М . Част от дебита на помпата  се отклонява по тръбопровода с по-малък диаметър  към изнесения ежектор  за засмукване и повишаване налягането на водата . За преодоляване на голямата смукателна височина се използва до 80% от номиналния дебит на помпата , поради което помпите са подходящи при малък дебит за пълнене на резервоар от сондажи с малък дебит и  с малък воден стълб , когато не е възможно монтиране на потопяеми  сондажни помпи .

            ВНИМАНИЕ ! В зависимост от дълбочината за всеки  модел помпи има два вида изнесени ежектори Р20 - за по- малките дълбочини и Р30 за по-големите дълбочини - да се отчита при закупуване на помпа . 

            ВНИМАНИЕ ! Смукателните тръби  непосредствено до смукателя да са метални за да се спази отвора между ежектора и тръбата .Останалите могат да са от полипропилен със заварени фитинги . Не се допуска използване на полиетиленови тръби  и бързи връзки поради опасност от нехерметичност при работа с подналягане / на вакуум /.Допуска се използване на полиетиленови тръби само за тръбата с по-малък диаметър ,която работи с надналягане .

              При помпите с изнесен ежектор на изхода на помпата задължително се монтира ограничителен кран с изпразнител откъм помпата , като на отвора 1/4" срещу изпразнителя се монтира манометър . След напълване на помпата и смукателния тръбопровод   с вода и затворен ограничителен кран на изхода , помпата се включва и се следи повишаването на налягането на манометъра . Ако налягането при работа 30 секунди остане по-ниско от 0,1Hmin  по каталог за съответния тип ежектор  се изключва помпата  и се  долива вода и се включва помпата отново .Процесът на обезвъздушаване продължава  докато налягането на манометъра покаже налягане близко до 0,1 Hmax  . Тогава започва постепенно отваряне на ограничителния кран на изхода и увеличаване на дебита като се спазват принципите посочени в  Пускане на помпата и пробно водочерпене при сондажи до 100 метра .Отварянето на ограничителния кран  продължава , ако няма видимо размътване и изхвърляне на въздушни мехурчета , докато налягането на манометъра стане малко по- голямо от 0,1 Hmin след което се демонтира ръкохватката на крана.

             Колкото по-голяма е смукателната дълбочина , толкова по-малък е допустимият максимален дебит . В каталожните данни се дават допустимите  дебити и напори при дадена дълбочина на засмукване в зависимост от типа на ежектора - вижте характеристиките на помпите .         

             Ако при експлоатация на помпата се забележи изхвърляне на въздушни мехурчета или намаляване на налягането при постоянен дебит да се започне постепенно притваряне на крана на изхода на помпата докато спре изхвърлянето на въздух и нарастне налягането и ръкохватката на крана да се блокира отново .

                                                                             фиг.2         

            ВНИМАНИЕ !!! При опит да се консумира повече вода от допустимото с отваряне на ограничителния кран , налягането на изхода спада и помпата спира да работи , тъй като водоструйната степен ( ежекторната част ) не функционира при малко налягане на изхода .

 

            Дълбокозасмукващите помпи с изнесен ежектор серия М  , АР  са с много ниска енергийна ефективност и се препоръчва да се използват само при много малък воден стълб и значително количество пясък , когато потопяеми сондажни помпи не могат да се използват .

 

             ВНИМАНИЕ ! Посочените в таблиците напори в метри и дебити в литри за час са определени от нивото на засмукване / нивото на водата / за съответния изнесен ежектор .

 

             Оценка на енергийната ефективност вижте в Енергийна ефективност на водни помпи и хидрофори   .  

                

            Енергийната ефективност на самозасмукващите помпи е по-висока от тази на периферните и по-ниска от тази на центробежните помпи .

            Оценка на шума вижте в Кои водни помпи шумят най-малко ?                                                                                    

             Хидравличният шум на самозасмукващите помпи се дължи основно на високата скорост на водата след дюзата на ежектора .

Шумът на тези помпи при съизмерима мощност е по-нисък от този на периферните и  по-висок от този при центробежни помпи .

 

                                                                                ПРЕДИМСТВА

             По-ниска цена от еквивалентни многостепенни центробежни помпи .

             По - лесно обезвъздушаване  на смукателния тръбопровод и най-голяма смукателна височина .        

        
            Сравнително лесен ремонт на помпената част .

 

                                                                                  НЕДОСТАТЪЦИ

            - по-висока цена от периферните помпи ;

             - има малък диаметър на отвора на ежектора – при попадане на едри частици и частично запушване на отвора на ежектора спада скокообразно налягането на помпата при увеличаване на дебита;

              - по-високо ниво на шум от многостепенните центробежни помпи .

 

                                                                             НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПОВРЕДИ

               При твърда вода  и метални окиси постепенно върху направляващия апарат и работните колела се натрупва значителен налеп , който при продължителна работа може да доведе до блокиране на помпата .

               Попадането на едри частици може да доведе до частично запушване на дюзата на ежектора при което ежекторната степен на помпата престава да работи и спада налягането .

 

               При работа на помпата с ” НУЛЕВ ДЕБИТ “ при затворени кранове водата в помпата се прегрява и пластмасовите ежектор и работно колело деформират и се заклинват . За защита от работа с "НУЛЕВ ДЕБИТ" се препоръчва използване на електронни пресостати , работещи като защита от "НУЛЕВ ДЕБИТ" или Електронни защити  "НУЛЕВ ДЕБИТ" .

 

                                                                              ПРЕПОРЪКИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

               Самозасмукващите центробежни помпи позволяват лесно обезвъздушаване и работа с дълги смукателни тръбопроводи при наличие на участъци с различна височина ( въздушни звънци ) и при директно засмукване от магистрален водопровод , когато при често спиране на водата в помпата периодично постъпва въздух  .Самозасмукващите помпи позволяват най-бързо обезвъздушаване и преминаване в нормален режим .

                При експлоатация на помпата на изхода и задължително да се монтира бленда или ограничителен кран за ограничаване на дебита така   , че налягането да не спада под минималното , посочено на табелката - ако се допусне дебит по-голям от максимално допустимия ежекторната степен престава да работи и налягането и дебита  спадат скокообразно .

                Дълбокозасмукващите  помпи с изнесен инжектор  серия М  позволяват експлоатация на сондажи с гранично малък воден стълб , малък дебит и  наличие на количество пясък в един 1 m3 недопустимо за многостепенните центробежни потопяеми помпи .

                 Могат да се използват за засмукване на вода от реки при големи денивелации и разстояния от реката до 80 метра .  

            

               За допълнителна информация и консултации КОНТАКТИ .

 

 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2020 AquaPump.net. All rights reserved!