Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Особености на ПОМПИ с долно засмукване

       

            I . Конструкция    

       

            Потопяемите помпи с долно засмукване са моноблок с асинхронен двигател , охлаждан от изпомпваната вода .             
            На фиг. 1 е  показан напречен разрез на помпа с долно засмукване NKm на фирма PEDROLLO .

потопяема с долно засмукване

                          фиг.1

           За гарантиране на добро охлаждане на двигателя 10 е необходимо дебитът на помпата при продължителна работа да не бъде по-малък от 120 литра на час .

           Двигателят 10 е сух с търкалящи лагери 8 , което позволява лесен ремонт . Изолирането на водата от вътрешността на двигателя е осигурено с двойно челно уплътнение  7 с маслена камера .  За еднофазните конструкции работният кондензатор  9 е вграден , което позволява захранващият проводник да е трижилен и намалява общата дължина на проводника и спада на напрежение в сравнение с конструкциите с отделен двигател , при които кондензаторът е изнесен на повърхността . 

            Поради малкия диаметър на помпата конструкцията на помпата е многостепенна съставена от еднакви модули пропелери и направляващи апарати 4 за постигане на висок напор .         

             Част от еднофазните  помпи са  с монтиран нивоизключвател 12 , проводникът на който най -често се фиксира към помпата на специално изработен пластмасов държач ( показан в оранжево  ) в горната част на помпата . При монтиране на проводника в държача долният ръб на нивоизключвателят да бъде на 15 см . от челото на предпазната решетка ( долната част на предпазната решетка ) . За намаляване на разликата между нивото на включване и нивото на изключване на нивоизключвателя се препоръчва допълнително бандажиране на кабела му към корпуса със специален пластмасов пръстен ( за помпи NKm) или с изолирбанд или  БИШОП на 20 см от нивоизключвателя като долния ръб на нивоизключвателя е на 15 см от челото на предпазната решетка 2 ( на снимката е показано закрепване със специален пластмасов пръстен близо до изнесеното означение на поз.10 - в показаното положение нивоизключвателят е изключил ).

 

             ВНИМАНИЕ ! Минималният диаметър на кладенеца за да има свободно движение на нивоизключвателя е 60 см .

 

             II . 2 . Предимства и недостатъци 

 

             Предимства на потопяемите помпи с долно засмукване са :

             а / най-малка дълбочина на изпомпвания слой вода до 80 см.,

             б / най-малка обща дължина на помпата с двигателя ,

             в / кондензаторът 9 е монтиран в помпения агрегат и съединителния кабел е трижилен - има малък спад на напрежение в кабела ,

              г / двигателят е суха конструкция и има висок КПД .

              д / при еднофазни двигатели се предлагат варианти с монтиран механичен нивоизключвател 12 , което облекчава съществено монтажа .

 

               Недостатъци :

 

               а / Малка дълбочина на потапяне :

                 - до 10 метра с нивоизключвател ;

                 - до 20 метра без нивоизключвател .

                 б / малък общ напор - до 110 метра

                 От тази група помпи са : SPO , NK,IDROGO ,TOP MULTI II  , PLURI II , MBS и др . 

 

                  III . Препоръки по използване 

                                          фиг.2

                  III . 1 . За гравитачно поливане / на вади /.

 

                  - Да се монтира тръба или маркуч с диаметър равен на диаметъра на изходния отвор на помпата за осигуряване на максимален дебит.

                   - не се монтира възвратен клапан ВВ за да може след спиране на помпата водата да се върне във водоизточника и през зимата да не замръзва . След изключване до следващото пускане да има интервал над 5 минути .

                   - не се допуска монтиране на кранове или магнетвентили за да не се допусне работа при " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

 

                   III . 2 . За водоснабдяване на жилища и автоматични поливни системи 

 

                    - Да се монтира хидрофор с механичен пресостат и голям разширителен съд , а за защита от " НУЛЕВ ДЕБИТ " при помпи до 1,1 киловата да се използва Електронна защита SPIN  , а при мощности до 2,2 киловата да се монтират електронни пресостати РМ2 или BRIO TOP , които съвместяват функциите на механичен пресостат и електронна защита " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

                    - при помпи с вграден механичен поплавък на електронните защити "НУЛЕВ ДЕБИТ " задължително да се активира функцията "AUTORESET ".

                     - допуска се монтиране на електронен пресостат с изключване при нулев дебит и малък разширителен съд при захранване на автоматични поливни системи и малки вили .

                     - да се монтира възвратен вентил ВВ на повече от 2 метра от помпата.

 

                   IV . Изисквания при монтажа

 

                   - при монтажа захващането с тръбния ключ да става само на определеното място . Захващане с тръбен ключ на корпуса на помпата или двигателя е недопустимо и води до деформации и излизане от строя - тогава не се признават гаранции .              

                  - при монтаж със самонапомващ хидрофор да не се монтира  възвратен вентил . 

                  - за защита от претоварване и блокиране електрозахранването да стане през моторен прекъсвач , автоматичен прекъсвач / автоматичен предпазител / или термична защита ,настроени на обявения / номинален / ток на двигателя .

                   - при окачването тежестта на помпата да се поеме от осигурителните  въжета / 3 /  / 30 % - 60 % / и тръбата / 70% - 40% /.

                    - помпата да се монтира на 20 - 40 см от дъното

                    - помпа с вграден поплавък да се монтира на по-малко от 10 метра от статичното ниво на водата

                    - помпа без вграден поплавък може да се монтира до 15 метра от  статичното ниво на водата  

                    - автоматиката за управление на помпата да се монтира в Минишахта ......  

                    Електрозахранването на помпата да стане през моторен прекъсвач или автоматичен прекъсвач според номиналния ток на двигателя . При възможен достъп на хора и животни до водоизточника ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се монтира защитен прекъсвач с остатъчен ток 0,030 А . 

                    ВНИМАНИЕ ! При захранване от електроагрегат мощността на електроагрегата да бъде 3 пъти по-голяма от механичната мощност на помпата Р2 , която се дава в каталозите за да се гарантира пускането и големия пусков ток .         

         

                  Запознайте се с  Избор на потопяеми помпи за чиста вода и  Монтаж на сондажни помпи за чиста вода .

 

                   За допълнителна информация КОНТАКТИ .

                  Литература : Каталог на фирма PEDROLLO,2009 г.

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2020 AquaPump.net. All rights reserved!